معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران؛ (5)

حدود ۷۵ درصد خانواده‌های ایرانی خاستگاه آسیب‌های اجتماعی هستند/ بهزیستی در حوزه آسیب‌های اجتماعی دست تنها است/ ۶۵ درصد کودکان کار اتباع بیگانه هستند

احمد خاکی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران در همایش «قربانیان خاموش» گفت: حدود ۷۵ درصد خانواده‌های ایرانی خاستگاه آسیب‌های اجتماعی هستند، یعنی یا آسیب دیده بوده و یا در معرض آسیب قرار دارند که برای خروج از این مسئله باید به دنبال ایجاد خانواده‌های باثبات در کشور باشیم.