سلیمی در آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری بیان کرد:

علامه طباطبائی دریچه جدید برای تفکر انسان امروز/ شکوفایی در علم و فناوری یکی از بهترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه دانشگاه‌های ما به‌دلیل قرار داشتن در ایران اسلامی، محل خردورزی و طلوع اندیشه‌های جدید بوده و معرفت‌محور هستند، گفت: علامه طباطبائی فیلسوفی است که هنوز به‌خوبی شناخته نشده و شاید شناخته شدن او بتواند دریچه‌های جدیدی به‌روی تفکر انسان امروز باز کند.