نگاهی به ایفای نقش در تولید محتوای فرهنگی جامعه توسط جوانان؛

اوقات‌ فراغت و مسئولیت اجتماعی

زندگی امروز، زندگی در دنیای ماشینی است که روح آن را داده‌های دیجیتالی پوشانیده و احاطه کرده است و از داده‎های دیجیتالی فرمان می‎گیرد، درحالی‌که در گذشته از قوانین فیزیک فرمان می‎برد عدم هماهنگی داده‌های دیجیتالی کارکرد فیزیکی ماشین‏ها را با اختلال جدی مواجه می‎سازد که ربات‎ها نمونه بارز آن هستند.