محدودیت اورژانس اجتماعی برای محافظت از کودکان در معرض آزار جنسی؛

پیشگیری سطح اول و دوم در کشور وجود ندارد

یک مددکار اجتماعی با اشاره به کاستی‌های اورژانس اجتماعی گفت: اورژانس اجتماعی با محدودیت‌هایی برای محافظت از کودکان مواجه است.