تأثیر آموزش والدین در ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان؛

مهار خشونت با سرمایه‌گذاری در آموزش

پدر و‌ مادر‌هایی که عشق‌ورزی و محبت‌کردن را در مقابل کودک خود ممنوع و زشت می‌دانند اما به‌راحتی در مقابل کودک خود دعوا و مرافعه راه می‌اندازند و حتی بی‌توجه به گریه‌های کودک به کار زشت خود ادامه می‌دهند.