در نشست نقد و بررسی کتاب «غلط ننویسیم؛ از چاپ اول تا ویراست دوم» مطرح شد:

زبان فارسی طی ۱۰۰۰ سال سر خم نکرده است

نشست نقد و بررسی کتاب «غلط ننویسیم؛ از چاپ اول تا ویراست دوم» نوشته امید طیب‌زاده با حضور موسی اسوار، علاء‌الدین طباطبایی و نویسنده این کتاب در سرای اهل قلم برگزار شد.