مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در گفت‌و‌گوی اختصاصی با عطنا اظهار کرد:

تقویت انگیزه درونی و روحیه مشارکت جمعی در خبرگزاری ایرنا/ مطالبه بیشتری از دفاتر خارج از کشور داریم

سیدضیا هاشمی با اشاره به اینکه خبرگزاری ایرنا دارای ظرفیت‌های زیادی است که اگر فعال شوند آینده روشن و درخشانی در انتظار این خبرگزاری است، خاطرنشان کرد: اگر انگیزه دورنی به همراه روحیه مشارکت و کنش جمعی نیروهای ایرنا تقویت شود، در زمینه اهداف تعریف شده برای ارتقای این خبرگزاری و پیوند هرچه قوی‌تر با جامعه و مخاطبان، موفق‌تر عمل می‌کنند.