رضا رجبعلی بگلو در نشست «ذهن، اطلاعات، ارتباطات»: (1)

تدوین مدل‌های ذهنی یکپارچه از تمام نظام‌های اطلاعاتی ضرورت دارد

عضو هیئت علمی ‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با اشاره به اینکه استخراج مدل‌های ذهنی افراد می‌تواند در درک عمیق‌تر انگیزه‌ها، فرآیندهای فکری، چشم‌اندازهای احساسی و فلسفی نسبت به عملکرد نظام اطلاعاتی کمک‌کننده باشد، گفت: این شناخت می‌تواند مبنایی برای طراحی نظام‌های اطلاعاتی باشد و افراد (کاربران) با استفاده از این نظام با چگونگی کار با آن آشنا شده و تجربه‌ای برای آنها می‌شود.