بهترین‌های روزنامه‌نگاری مشخص شدند؛

اسکار روزنامه‌نگاران؛ از جوخه مرگ در فیلیپین تا گزارش یک آتش‌سوزی

دوشنبه شب اسکار روزنامه‌نگاری را هم اهدا کردند، تا مردم با بهترین‌های روزنامه‌نگاری در در دنیای انگلیسی زبان‌ها آشنا شوند. درباره یکی از جایزه ها گفتند: « این عکس چیزی بین تلخی و شیرینی است، برای این که این پسربچه و مادرش بیش از آن‌چه معمولا ما با آن برخورد داریم پذیرای همه چیز بودند».