حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه:

«وجود انضمامی انسان» مبنای فلسفه اخلاق است

بحث درباره چیستی فلسفه اخلاق با پاسخ به چند پرسش می‌تواند طرح شود. اگر بخواهیم تعریفی منطقی و دقیق از فلسفه اخلاق داشته باشیم، باید سه واژه را دقیقاً معنا کنیم؛ فلسفه، اخلاق و فلسفه اخلاق.


تأملی بر دو واقعه تروریستی اخیر در تهران؛

از تئوری توطئه تا سوء‌استفاده سیاسی

آنچه روز ۱۷ خرداد در حملات تروریستی به مرقد امام‌خمینی(ره) و مجلس شورای اسلامی روی داد را می‌توان به‌صورت‌های مختلف تحلیل کرد و نتایجی گرفت که برای آینده همه ما اهمیت دارد. کم بها دادن به این موضوع یا تفسیرهای نادرست و کژاندیشانه از آن می‌تواند در نهایت به جریان‌هایی دامن زند که خطر آنها کمتر از تروریسمی که این بار تهران را هدف گرفت، نیست.


علی‌اصغر مصلح:

نهال فلسفه باید بر خاک همین فرهنگ بروید

علی اصغر مصلح گفت: به همان دلیل که قبل از قرن هجدهم در تفکر فلسفی اروپایی فلسفه فرهنگ شکل نگرفت، در فلسفه اسلامی هم تا قبل از تحول بنیان‌های زندگی و تجربه تکثر، فلسفه فرهنگ شکل نگرفت. وضع فلسفه در فرهنگ ایرانی، تناسبی با وضع سایر مقولات دارد. فلسفه‌ای که در متن فرهنگی دیگری شکل گرفته، چطور می‌تواند وضع زمانه دیگری را دریابد و آن را مفهومی کند.


ناصر فکوهی:

انسان‌شناسی، درمان دولت‌های نابخرد است

با نگاه به تاریخ توسعه و پیشرفت جوامع بشری، آنچه که به مثابه صورت اساسی قابل لمس و تاویل است، جایگاه فرهنگ و میزان حضور علوم انسانی در پیشرفت و توسعه علمی‌– صنعتی می‌باشد.