در نشست تخصصی مشاوره مطرح شد؛

مراجعه مردم به رمال‌ها و انرژی درمان‌ها تهدیدی برای امنیت ملی/ نقش مشاوره در نهادهای اجتماعی

نشست تخصصی انجمن مشاور ایران باعنوان «بررسی مسائل پیش روی مشاوره وروانشناسی» با حضور رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مسئولان این حوزه برگزار شد.


به همت انجمن علمی-دانشجویی مشاوره؛

ثبت‌نام سلسه‌کارگاه‌های تخصصی طرح آموزشی توان‌افزا آغاز شد

سلسه کارگاه‌های «طرح آموزشی توان‌افزا» به همت انجمن علمی-دانشجویی مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی درطول ترم آینده و در مجموع به مدت ۲۱۵ ساعت آموزشی با حضور استادان شناخته شده مشاوره کشور برگزار می‌شود.