مهرماه جشنواره داخلی حرکت برگزار می‌شود؛

تشکیل جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه علامه

با تشکیل جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی که با حضور مدیران فرهنگی و پژوهشی دانشگاه برگزار شد، پیرامون سیاست‌گذاری جشنواره داخلی حرکت، مرحله دانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.