استاد ارتباطات و توسعه

هادی خانیکی

در حادثه‌ای مثل پلاسکو، باید تلاش کنیم اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی به‌جای بازنمایی و حضور فردمحور افراد، به کنش‌گری اجتماعی و مدنی و مشارکت مردم و نهادها در حل مشکلات تبدیل شود تا این اطلاع‌رسانی تنها به حضور سلفی‌بگیران مبدل نشود. در غیر این صورت فضا به فضایی دو قطبی تبدیل شده که از فضای کنش‌های اجتماعی موثر دور می‌شود.


یادداشت؛

حادثه پلاسکو و چند سوال ارتباطی

ساعتی قبل مجتمع تجاری پلاسکو به طور کامل در آتش سوخت و فرو ریخت و نه تنها از دست‌ نیروهای امدادی کاری ساخته نبود بلکه کنجکاوی‌ها و تجمع مردم دوربین به دست اتفاقاتی بدتر از جمله مصدوم شدن تعداد زیادی از حاضران را رقم زد