تعداد سرلشکرهای نیروهای مسلح کشورمان به ۱۳ نفر رسید؛

همه «سرلشکرهای» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

با ارتقاء درجه امیر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش به درجه «سرلشکری» از سوی فرماندهی کل قوا، تعداد سرلشکرهای نیروهای مسلح کشورمان به ۱۳ نفر رسید.