عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:

دوره جدید اردوهای «فردای انقلاب» برگزار می‌شود

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: دوره جدید اردوهای نخبه‌پروری «فردای انقلاب» از فردا در دانشگاه بوعلی همدان آغاز می‌شود.