علیرضا اشتری رکن آبادی:

چه ارگانی در امنیت جاده‌ای و حمل‌و‌نقل عمومی پاسخگو است؟

علیرضا اشتری رکن آبادی، عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در باب امنیت جاده‌ای و حمل و نقل کدام ارگان یا وزارتخانه پاسخگو است؟ تلفات جاده‌ای در استان فارس در پنج سال اخیر همواره در رتبه اول بوده است.