گزارشی از نشست نقد کتاب «جامعه‌شناسی متعالیه» در دانشگاه امام صادق (ع)؛

حکمت متعالیه توان تبیین نظام اجتماعی را دارد

کتاب «جامعه‌شناسی متعالیه» یکی از تلاش‌های صورت گرفته برای تبیین هستی شناسانه جامعه است که توسط دکتر ابراهیم خانی استاد گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه امام صادق (ع) تألیف شده است. روز دوشنبه این هفته نشست نقد و بررسی این کتاب با حضور منتقدان، دکتر اصغر اسلامی تنها و دکتر سید مجید امامی برگزار شد.