بسیج دانشجویی دانشگاه علامه خطاب به سران شورای همکاری خلیج فارس:

حیات آل سعود به نفس‌های سلمان وابسته است/ با طناب پوسیده عربستان به چاه نروید

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی خطاب به سران شورای همکاری خلیج فارس با بیان اینکه با طناب پوسیده عربستان به چاه نروید اعلام کرد: حیات آل سعود به نفس‌های سلمان وابسته است.