“پن” برها

جایزه پن/فاکنر برای داستان جایزه‌ای است ادبی که پس از درگذشت برنارد مالمود نویسنده شهیر آمریکایی راه‌اندازی شد،جایزه ۱۵ هزار […]