مؤسس شبکه «المیادین» تشریح کرد:‌

مقاومت در برابر امپراتوری‌های رسانه‌ای/ تأسیس المیادین، ماجراجویی تمام عیار بود

«غسان بن جدو» می‌گوید: تعداد نیروهای ما در المیادین بسیار کم است؛ کل نیروهای المیادین در دفتر اصلی بیروت و دیگر دفاترمان در سراسر جهان به حدود ۴۵۰ نفر می‌رسد. این تعداد کمتر از ۱۰ درصد نیروهای شبکه‌های عربی بزرگ (چون الجزیره و العربیه) است. در خصوص بودجه المیادین باید بگویم که بودجه یک سال یکی از این شبکه‌های عربی معروف، برای نیم قرن شبکه ما کفایت می‌کند و هیچ مبالغه‌ای هم در کار نیست.