صدای حرفه ای ورزش ایران خاموش شد؛

منشِ ماندگارِ «بهمنش»

عطاءالله بهمنش، گزارشگر، مدیر ورزشی، روزنامه نگار و مفسر با سابقه ورزشی ایران پس از یک ماه بستری شدن در بیمارستان به‌دلیل سکته مغزی، یکشنبه شب و همزمان با روز جهانی ورزشی نویسان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بانک ملی تهران درگذشت.