مقایسه مؤمنی از دولت اصلاحات و دولت‌های نهم و دهم

احمدی‌نژاد اقتصاد ایران را پنج برابر وابسته‌تر‌ کرد

ایران سه تلاش راسخ را در راه توسعه‌یافتگی پشت‌ سر گذاشته است؛ سه تلاشی که البته در راه نخواستن شرایط موجود بود و همین سبب شد توافقی سر خواسته‌ها شکل نگیرد و ثمره‌ای از این تلاش‌ها به بار ننشیند.