خاطره‌ای از برخورد چند رزمنده جوان با گروهی از افسران ارشد ارتش بعثی عراق؛

دویست اسیر و یک اسلحه

خودت را که به خدا بسپاری هم آسوده خاطر خواهی بود و هم کارهایت بی‌آنکه باعث دردسر بشوند پیش می‌روند. بارها و بارها در مصحف شریف خوانده بود «و افوّض امری الی الله» و حالا انگار فرصت عمل به این آیه شریفه بود.