دبیر جامعه زینب(س) در نشست «بررسی چالش‌های حضور زنان در کسوت وزارت»:

آیا بدون حضور نیمی از افراد جامعه می‌توان به توسعه رسید؟/ شاخصه اصلی دموکراسی برابری زنان و مردان در عرصه تصمیم‌گیری کلان کشور است

اعظم حاج‌عباسی اظهار کرد: با توجه به نقش زن در توسعه و رشد و ارتقای فرهنگ لازم است نهادهای مدنی و فرهنگی و تصمیم‌گیران عرصه قدرت به خصوص رئیس‌جمهور منتخب به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.