فرشاد مومنی:

پیشنهاد فرشاد مومنی به تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی می‌گوید تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه به جای در نظر گرفتن اهداف بسیاری که رسیدن به آن میسر نیست، بهتر است یک هدف مشخص مثل بسط فرصت‌های شغلی مولد را در نظر گرفته و همه بایسته‌های رسیدن به این هدف فراهم شود.


دکتر هادی خانیکی؛

جامعه ایمن در گرو روزنامه نگاری امن

نمایشگاه مطبوعات همه ساله مکان و امکانی بوده است برای گفتن و شنیدن سخنان جدی درباب مطبوعات، رسانه‌ها و ارتباطات. صرف نظر از اینکه هر اقدام رسمی و تکاپوی مدنی در حوزه ارتباطات تا چه حد موفق بوده هست، نفسِ پرداختن به موضوع رسانه، افکار عمومی و حال و روز روزنامه‌نگاران و کنشگران ارتباطی امری مثبت است.