اشکان نعیمی:

ریشه قانون گریزی در بحث فرهنگ و آموزش است

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی در رابطه با ریشه‌های قانون گریزی بیان کرد: ریشه اصلی پدیده قانون‌گریزی را باید در بحث آموزش، مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد.