بهرام بيضايي، دکتراي افتخاري ادبياتش را در اسکاتلند گرفت؛

دکترا در غربت

وقتی از ایران خارج شد، شاید بیشترین ضرر را ماهایی دیدیم که از نمایش آثارش روی صحنه و پرده محروم شدیم و بیشترین نفعش نصیب خودش شد که به تدریس بی‌دغدغه‌اش پرداخت و از دریای دانشش، شاگردانی تربیت کرد که حالا می‌توانند افتخار کنند که پای درس استاد بهرام بیضایی نشسته‌اند.