آزادی موصل پایان خلافت خودخوانده گروه تروریستی داعش در عراق بود؛

پایان‌خلافت جعلی

توحید و جهاد، در سایه ضعف چشمگیر نهادهای امنیتی و هرج و مرج حاکم بر عراق، به سرعت توسعه یافته و توجه محافل سلفی را به‌خود جلب کرد، تا جایی که مطالبات مبنی بر ضرورت بیعت این گروه جهادی جدید و پرتوان با القاعده و اسامه بن‌لادن مطرح شد.