یادداشت؛

توضیحات حجت الاسلام زادهوش در مورد ایده کشور قم

حجت الاسلام زادهوش در رابطه با شائبه‌های پیش آمده در مورد ایده کشور قم، اظهار کرد: همانگونه که در اصل یادداشت بطور شفاف و روشن آمده، سخن و پیشنهاد نویسنده ناظر بر استقلال شهر مقدس قم و یا حوزه علمیه به معنای عام و گسترده نبوده تا کسانی سراسیمه سخن از تجزیه و غیره بزنند.