سومین کشور دارای بیشترین درآمد حاصل از دانشجویان خارجی؛

درآمد ۲۸ میلیارددلاری استرالیا از دانشجویان خارجی

استرالیا در سال های اخیر با استفاده از راهکارهای افزایش جذب دانشجویان خارجی موفق به کسب ۲۸ میلیارد دلار درآمد ملی شده است. درآمدی که احتمالا قوانین سختگیرانه جدید آموزشی آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.