جنايت جنگی د‌ر «ميرزا اولنگ» افغانستان؛

طالبان پس از کشتار غیر نظامیان، ۲۳۵ گروگان را آزاد‌ کرد‌

۶ روز از حمله طالبان به روستای «میرزا‌اولنگ» د‌ر استان سرپل افغانستان می‌گذرد‌؛ اتفاقی که نگرانی بسیاری را برانگیخت، چرا که طالبان و د‌اعش د‌ر یک هماهنگی ناد‌ر توانستند‌ نیروهای امنیتی د‌ر این منطقه را به عقب برانند‌ و روستا را تحت کنترل خود‌ د‌ر بیاورند‌. اما ماجرا به این موضوع ختم نشد‌، بلکه اخبار کشتار و گروگانگیری غیرنظامیان حاضر د‌ر این منطقه بسیاری را بهت زد‌ه کرد‌.


نتایج نخستین پژوهش جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ٧ استان ایران

ازدواج در کودکی، طلاق در نوجوانی

در نتیجه ازدواج کودکان، سلامت جنسی و باروری دختر خردسال بیش از هرچیزی، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. جسم دختربچه‌ها از نظر فیزیکی شرایط مناسبی برای زایمان ندارد و دختر به اندازه کافی بالغ نبوده و در نتیجه هم سلامت مادر و هم سلامت فرزند به خطر می‌افتد.