مراسم تجليل از همايون كاتوزيان در كنفرانس جامعه‌شناسي تاريخ ايران برگزار شد؛

ستاره جرگه روشنفکری

جلسه نقد و بررسی آثار کاتوزیان، نظریه‌پردازان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور، چهارشنبه ۴ اسفندماه در دانشگاه تربیت مدرس با حضور استادانی همچون ساعی، قانعی‌راد، خانیکی، آقاجری،جلایی‌پور، کاشی و … برگزار شد.