دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه

عیسی کلانتری

نسل آینده مجبور به مهاجرت می‌شود… بیش از ۹۰ درصد ارومیه خشک شده‌بود و امیدی برای احیا در میان نبود. حالا بعد از سه سال کار کردن ستاد، ‌تراز آب دریاچه تثبیت شده و قرار است اگر بودجه لازم از سوی دولت تزریق شود، ‌کار احیا شروع شود، ‌بودجه‌ای که فعلا خبری از آن نیست و کارها خوابیده است.


مادر

دریاچه ارومیه

پس از چند سال از کم آبی دریاچه ارومیه و افزایش غلظت نمک، پرآب شدن موقتی آن باعث شروع دوباره زندگی آرتیمیانا ارومیانا شده است. این جاندار تک‌سلولی نقش خیلی مهمی در زیست بوم منطقه دارد.