با هماهنگی ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی وزارت علوم؛

امکان صدور کارت ارزی ویژه اعضای هیئت علمی فراهم شد

اعضای هیئت علمی که متقاضی دریافت کارت ارزی هستند، برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد رفاهی وزارتخانه به آدرس setadrefahi.msrt.ir مراجعه و از طریق لینک مربوط به سایت شرکت و یا بانک متصل شوند.