محمدجواد غلامرضا کاشی در همایش «اکنون، ما و شریعتی»: (4)

میراث شریعتی راه‌حل نجات از به محاق رفتن حیات جمعی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: امروز با شریعتی می‌توانیم جامعه و خویشتن را به منزله یک هویت فرهنگی که قادر باشد ما را به یک الگوی زندگی قابل احترام برای وجدان‌های انسانی رهنمود سازد، بازیابی کنیم. اگر بشریت این الگوی خاص ما را هم انتخاب نکند اما آن را به عنوان یک بدیل ارزشمند انسانی برگزیند و این رویه خوبی برای دوباره زنده کردن میراث دکتر شریعتی است.


عباس اسدی:

نقش رسانه‌ها در ترویج کرامت انسانی

کرامت، یکی از ارزش‌های والای انسانی است که در تمام ادیان به این موضوع اشاره شده و در ایران هم به عنوان دهه کرامت و یک مناسبت مبارک نامگذاری شده است. بنابراین رسانه‌ها باید بتوانند با پرداختن به ابعاد این عنصر ارزشی و تشریح ابعاد آن، مردم را مطلع کنند که چگونه می‌توانند با پرداختن به این موضوع، کرامت انسانی را نزد خود و جامعه تقویت کنند.


گزارشی از برگزاری مراسم‌های ترحیم مجازی؛

تجارت با مردگان درفضای مجازی/اسدی: فضای مجازی «سرزمین عجایب» است

دکتر عباس اسدی گفت: متأسفانه امروزه ارزش‌های جامعه در حال تغییر است، به این صورت که فضای مجازی به شدت تغییر ارزش‌ها را تشدید کرده است؛ متأسفانه افراد به جای حضور در مجالس ترحیم از طریق تلگرام و پیامک ابراز همدردی می‌کنند و در این صورت اثرات اصلی از بین می‌رود و این ارزش‌ها نمی‌تواند جایگزین ارزش‌های قبلی شود.


محمد زاهدی اصل:

قبح طلاق ریخته اما هنوز ارزش نشده است

به عقیده برخی، تفکری در جامعه شکل گرفته است که طلاق و زندگی مجردی را به عنوان یک ارزش می‌داند. مشاهده افراد طلاق گرفته یا دارای زندگی مجردی نیز می‌تواند به الگوبرداری در این زمینه منجر شود.