حسین سلیمی در نشست «بررسی راهکارهای ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت»:

نیازمند تجدید بنای دوگانگی بین صنعت و آموزش عالی هستیم

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی اظهار امیدواری کرد: دوگانگی ساختاری که در درون جامعه بین حوزه بهره‌بردار از علم وجود دارد و همچنین دوگانگی که با پیکره جهانی،‌ تولید، توزیع و مصرف دانش داریم را باید در ساختار آموزش عالی با همفکری برطرف کنیم.


مدیر امور پژوهشی دانشگاه علامه؛

۴۹ نشست تخصصی در دو سال برگزار کردیم / حل مشکلات کشور، در اولویت ماست

دکتر نیسی: از مهم‌ترین ویژگی‌های «نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور» این است که بدون هیچ تنش سیاسی برگزار شده و دارای چنان فضای علمی و آرامی بوده است که حتی در بحرانی‌ترین زمان مثل دوره‌ای که درباره برجام صحبت می‌شد، با هیچ تنشی مواجه نشدیم / به اندازه کل دانشگاه‌های کشور، کرسی نظریه‌پردازی ارائه کرده‌ایم / به مرکز رشد علوم انسانی، بسیار خوش‌بین هستیم