معاونت بین‌المللی دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌کند:

کارگاه مشترک فرصت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی بنیاد اروپایی اراسموس پلاس

در این کارگاه که صبح دوشنبه ۱۷ آبان ماه سال جاری در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر صورت می‌گیرد، دکتر سارا بهنام، عضو دانشگاه پلی‌تکنیک میلان و معاون بخش خاورمیانه انجمن اراسموس پلاس اتحادیه اروپا، به ارائه سخنرانی می‌پردازد.