مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه فرانسه در دانشگاه علامه:

حق دخالت قاضی در قرارداد‌های اقتصادی در قانون فرانسه چگونه است؟

دکتر ادی لامازول درباره حضور قاضی در قراردادهای اقتصادی گفت: در این‌باره دو رویکرد وجود دارد که هر کدام شرایط خود را دارد اما در مجموع قاضی برای حفظ تعادل بین طرفین دعوا، با حذف برخی مفاد که به سود مطلق یک طرف و ضرر طرف دیگر می‌انجامد، در قرارداد دخالت می‌کند.