عضو هیئت علمی دانشگاه علامه:

ادغام‌ وزارت‌خانه‌ها، دولت را کوچک و چابک می کند

داود حسین‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه، در «نشست تخصصی ادغام وزارتخانه‌ها» گفت: هدف اولیه و اصلی برای ادغام و یا انحلال برخی از وزارتخانه‌ها موضوع کوچک‌سازی دولت و چابکی ساختار اداری کشور است.