حسینعلی قبادی تشریح کرد:

ظرفیت‌های علوم انسانی برای ارتقای فعالیت‌های وزارت علوم/ تعیین شاخص‌های توسعه

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم ضمن تشریح کارکردهای علوم انسانی در حوزه آموزش عالی، گفت: ایران کشوری در حال توسعه بوده؛ لذا برای پیشرفت و توسعه، الگوی کاملی لازم است که تعیین این الگو و معیارها و شاخص‌های توسعه بر عهده علوم انسانی است.


عضو هیئت علمی دانشگاه علامه:

ادغام‌ وزارت‌خانه‌ها، دولت را کوچک و چابک می کند

داود حسین‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه، در «نشست تخصصی ادغام وزارتخانه‌ها» گفت: هدف اولیه و اصلی برای ادغام و یا انحلال برخی از وزارتخانه‌ها موضوع کوچک‌سازی دولت و چابکی ساختار اداری کشور است.