در نشست تخصصی تحلیل فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» مطرح شد؛

پاینده: اهمیت فیلم در سفر به گذشته و ژرف‌ترین لایه‌های ضمیر ناخودآگاه است/ مجتهدی: شاکله فیلم «رویا» است

این فیلم از یک ساختار خطی در زمان اجتناب می‌کند یعنی داستان از یک مقطعی در زمان شروع می‌شود. تداعی‌های شخصیت‌ها دائما ما را به گذشته برمی‌گرداند و شاید هیچ مفهومی به اندازه مفهوم گذشته در روان‌کاوی مهم نباشد. فرهاد یک بازتاب اسطوره‌ای است به نوعی که در یک مثلث عشقی قرار می‌گیرد که رقیبش خسرو است.


حسین پاینده و تأملی در چند و چون یک رابطه پرتنش؛

فروید درباره ساختار شخصیت از ادبیات الهام گرفت/ زبان روزمره نقطه تلاقی ادبیات و روان‌کاوی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در کرسی نظریه‌پردازی خود با عنوان «هنر و ادبیات در پرتو روان‌کاوی» عنوان کرد: پیدایش جنبش‌های هنری_ادبیِ مهمی مانند دادائیسم و سوررئالیسم در هنر و مدرنیسم در ادبیات تا حدود زیادی مرهون نظریه روان‌کاوی است، با این حال و به رغم برهم کنش نظریه روان‌کاوی با هنر و ادبیات، استدلال می‌شود که رابطه بین این دو عاری از تنش نبوده است.