نقد میرشمسی بر مقاله فورسهایمز؛

پاسخی فلسفی به حکم اخلاقی دریافت اینترنتی کتاب‌ها / بگذارید کتاب‌ها را دانلود کنیم!

آیا کسی می‌تواند استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه دهد که در عین حال، استدلالی علیه کتابخانه‌ها نباشد؟ ادعای من آن است که پاسخ به هر دو سؤال، «خیر» خواهد بود. این موضوع را دکتر محمدهادی میرشمسی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بررسی می کند.