عرفان کسرایی

در سودای تولید علم و اندیشه

شهرت به‌واسطه نبوغ، جذاب است و رؤیایی، اما هر چیز جذاب و رؤیایی، الزاما واقعی نیست. به عبارت دیگر با دوپینگ نمی‌توان دانشمند یا طراح یا نابغه شد. کودک ١٠-١١ ساله مقصر نیست. شاید یکی از عوامل این خودنابغه‌پنداری، اغراق‌ها و تمجیدهای کاریکاتوری اطرافیان، خانواده و دوستان ناآگاه از قابلیت‌های فرد باشد. احتمالا اغلب دیده‌ایم خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان خود را که قادرند نصب ویندوز یا رایت CD انجام دهند، مغز متفکر یا نابغه کامپیوتر می‌نامند. برای مخترع‌بودن باید مخترع بود و برای دانشمندبودن، دانشمند و برای نابغه‌بودن، نابغه! هیچ‌کس بدون زحمت و زمینه علمی نمی‌تواند مخترع یا کاشف شود و بدون نبوغ حتی با پشتیبانی رسانه‌ای نمی‌توان خود را به‌عنوان نابغه به افکار عمومی تحمیل کرد.


عملکرد وزارت علوم دولت یازدهم در آیینه آمار؛

اجرای ۵ پروژه فضایی و تولید ۱۳ داروی جدید از دستاوردهای وزارت علوم

اجرای ۵ پروژه فضایی، ثبت بین‌المللی ۳ اختراع در حوزه زیستی، تولید ۱۳ داروی جدید مبتنی بر زیست‌فناوری و راه‌اندازی نسل سوم شبکه علمی کشور با رویکرد خدمت‌گرایی و با هدف ارائه خدمات جدید ارزش افزوده، محتوایی و اطلاعاتی از مهمترین اقدامات وزارت علوم و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در ۴ سال گذشته بوده است.


آیا دانشگاه‌های ما ظرفیت تدریس منشور حقوق شهروندی را دارند؟

آزمایشگاه جامعه

دانشگاه را آزمایشگاه جامعه می‌خوانند و می‌دانند. عموما هر طرحی ابتدا با دانشگاهیان مطرح می‌شود، از آنها نظر خواسته می‌شود یا در دانشگاه‌ها انجام می‌شود. از مطالعات در پژوهش‌های علوم انسانی تا اختراعات و ابتکارات، دانشوران در قدم نخست هستند و آنها می‌توانند بگویند آن طرح‌ها و ایده‌ها در جامعه عملیاتی هستند یا نه.