رئیس انجمن روانپزشکی ایران مطرح کرد؛

تاثیر منفی «سیاسی کردن» حادثه پلاسکو بر روان و سلامت مردم

احمد جلیلی گفت: انتشار خبر پلاسکو در تمام شبکه‌های تلویزیون موجب آسیب زدن به ۸۰ میلیون نفر جمعیت می شود و این یعنی سیاسی کردن حادثه پلاسکو، سیاسی کردن هر حادثه‌ای نیز به ضرر مردم است.