نویسنده کتاب تکنیک‌های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر؛

علاوه بر تحلیل آشکار در خبر، تحلیل پنهان نیز داریم/ رسانه وقتی موضوعی را عیان بگوید، مخاطب آن را «پَس» می‌زند

احمد قدیری، نویسنده کتاب تکنیک‌های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، مصرف کننده اطلاعات هستیم و علاوه بر تحلیل آشکار در خبر، تحلیل پنهان نیز داریم.


نویسنده کتاب تکنیک‌های عملیات روانی در حوزه خبر و رسانه؛

نگاه ارزشی، سدی در مقابل فهم درست پیام است/ چگونه تفاوت استفاده از واژه لباس شخصی به جای بسیجی را تشخیص دهیم؟

احمد قدیری در «کارگاه رسانه و عملیات روانی» در دانشگاه علامه طباطبائی، گفت: در عرصه تکنیک‌های خبری از آنچه که هست صحبت می‌شود نه آنچه که باید باشد، فرق خبر و تحلیل این است که طبیعتاً تحلیل سوار بر خبر می‌شود در حالی که خبر عبارت از انعکاس رویداد و ارائه عنصر و مؤلفه است.