شریعتی نیاسر: در برخورد هیچ تعارفی نداریم

اتمام حجت وزارت علوم با سازمان‌های فاقد استاندارد

یکی از معضلات اصلی که دامن نظام آموزشی دانشگاهی را گرفته است، تعدد و فراگیر شدن دانشگاه‌های غیر دولتی است که با گرفتن هزینه‌های کلان از دانشجویان، بدون آنکه سطح کیفی کلاس‌ها را ببرند، باعث تخدیر و دلزدگی آنها از دانشگاه و در نتیجه آسیب به فضای دانشگاهی می‌شوند. این اتفاق باعث شده وزارت علوم، سعی کند تا به نقد عملکرد این نهادها پرداخته و با آنها اتمام حجت کند.