سید ضیاء هاشمی:

بخشنامه نحوه برگزاری جلسات انتخابات به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه برای برگزاری جلسات مربوط به انتخابات تنها چارچوب ما ضوابط قانونی تعریف شده است،‌ گفت: بخش‌نامه‌ای در خصوص چارچوب‌های برگزاری این جلسات به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.


رویکرد دانشگاه‌ها به حجاب تغییر کرد؛

مشاوره؛ جایگزین برخورد انضباطی

بخش‌نامه وزارت علوم با محوریت صیانت از عفاف و حجاب درحالی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اجرا می‌شود که برخوردهای ارشادی و تربیتی اولویت اصلی این بخشنامه فرهنگی و اجتماعی است.