تحزب؛ فرصت‌ها و موانع در گفت‌وگو با رحيم ابوالحسني

احزاب و رسانه‌ها؛ ابزار دموکراسی/ تجربه‌های حزبی ما در ایران، هیچگاه موفق نبوده است

درباره نیاز اساسی به حزب سیاسی، همواره بحث‌های گسترده‌ای در محافل مختلف صورت می‌گیرد اما واقعیت این است که هیچ تعریف واحدی از «احزاب سیاسی» که برای همه کنشگران قانع‌کننده باشد، وجود ندارد.