معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه خبر داد:

حضور ۱۳۱ شخصیت بین‌المللی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه گفت: تاکنون حضور ۱۳۱ شخصیت بین‌المللی از ۸۵ کشور و ۸ سازمان بین المللی برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری قطعی شده است.