محسن زارع بیدکی، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری اجتماعی:

اصولگرایی از انسجام دهه ۷۰ تا انشعاب دهه ۹۰/ پاشنه آشیل نواصولگرایی کجاست؟

پس از شکست جریان اصولگرای پایداری در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و پیروزی قاطع حسن روحانی زلزله‌هایی در جریان فکری و سیاسی این جریان شنیده می‌شود و مواضع شخصیت‌های فکری و سیاسی جریان “اصولگرای پایداری” در مورد نقد درون گفتمانی این جریان تاییدی بر این امر است.


پرویز سروری، حمیدرضا ترقی و محمد مهاجری در میزگرد «ایران» بررسی کردند؛

رمزگشایی از ناکامی انتخاباتی اصولگرایان

محمد مهاجری: قالیباف در رشت در حال سخنرانی بود که یادداشت دادند شما «انصرافانده شدید» پرویز سروری: رئیسی به «جمنا» تعهد کتبی داد حمیدرضا ترقی: اصولگرایان درباره موضوعات مربوط به مردم شفاف‌سازی کنند.