ابراهیم توفیق در نشست «اشیاء و نظریه اجتماعی در ایران»: (3)

تاریخ‌نگاری مدرن ما تاریخ‌نگاری مردان بزرگ، افکار بزرگ و وقایع بزرگ است/ می‌توان بر مبنای اشیا و خیابان‌ها تاریخ نوشت

استاد سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی به انتقاد از تاریخ‌نگاری اجتماعی معاصر پرداخت و گفت: تاریخ‌نگاری اجتماعی ما به تاریخ ذهنی وقایع تقلیل پیدا کرده است که در آن مردان بزرگ در لحظه متوجه چیزی می‌شوند. می‌توان تاریخ‌ را براساس اشیاء، خیابان‌ها، جاده‌ها، تکنولوژی‌ها و… نوشت و صاحب تاریخ انتقادی و اجتماعی شد.